Choir
Choir company
Artists

Aklina Lutsiya

Bastrakova Svetlana

Buldakova Olga

Erondeikina Galina

Gulina Ekaterina

Kachuev Alexander

Kilimenko Iraida

Kiseleva Nadezhda

Lonjenko Marina

Melchanov Alexey

Morozov Dmitry

Nikolaeva Lubov

Okulov Alexander

Skvortsova Anna

Soloviyova Tatiana

Shumaeva Oksana

Stepanova Natalia